SOZAIテーブル

SOZAIテーブル ― 丸 (小ぶりなダイニング丸テーブル)

 

サイズ: W900×D900×H700 ¥190,000-
材 料:天板~杉、 (フレーム)ヒノキ

 

SOZAIテーブル ― 角 (ダイニングテーブル)

 
サイズ: W1600×D800~850×H700 ¥190,000-
W1800×D800~850×H700 ¥210,000-
材 料:天板~杉、フレーム~ブナ

 

 

item_img06

2015 4:48 PM